Thông Tin
Cá Nhân
Bán Chuyên Nghiệp
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
Doanh Nghiệp++
TM Điện Tử
Cao cấp
VIP
Đặc biệt
Server đặt tại
Dung lượng
1GB
2GB
3GB
4GB
5GB
6GB
7GB
8GB
10GB
Băng thông
15GB
40GB
70GB
110GB
160GB
220GB
280GB
340GB
500GB
Email POP3/webmail
40
60
160
240
KGH
KGH
KGH
KGH
KGH
Subdomain
6
10
20
40
60
80
120
180
400
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL 2005/2008
1
1
2
3
4
6
10
20
35
MySQL5
1
2
3
3
4
6
10
20
35
Backup
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
Chi phí/tháng
109.000
 
199.000
 
279.000
 
350.000
 
406.000
 
449.000
 
500.000
 
542.000
 
600.000
 
Chi phí/năm
1.308.000
 
2.388.000
 
3.348.000
 
4.200.000
 
4.872.000
 
5.388.000
 
6.000.000
 
6.504.000
 
7.200.000
 
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm