Bảng giá tên miền quốc tế

LOẠI TÊN MIỀN

PHÍ KHỞI TẠO

PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM

.COM .NET .NAME

Miễn phí

250.000 đ

.ORG .INFO

Miễn phí

235.000 đ

.EU

Miễn phí

300.000 đ

.ME

Miễn phí

580.000 đ

.ASIA

Miễn phí

545.000 đ

.TEL

Miễn phí

300.000 đ

.MOBI

Miễn phí

430.000 đ

.US

Miễn phí

220.000 đ

.WS

Miễn phí

650.000 đ

.TV

Miễn phí

600.000 đ

.IN

Miễn phí

310.000 đ

.CC

Miễn phí

650.000 đ

.CO

Miễn phí

580.000 đ

.CA

Miễn phí

330.000 đ

.BZ

Miễn phí

580.000 đ

Managed DNS

Miễn phí

Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel

Domain forwarding

Miễn phí

Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn

Email forwarding

Miễn phí

Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email

ten@tenmien.com ) tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn

Bảng giá tên miền việt nam

LOẠI TÊN MIỀN

PHÍ KHỞI TẠO

PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM

.vn

345.000 VNĐ

480.000 VNĐ/năm

.com.vn | .net.vn | .biz.vn

345.000 VNĐ

350.000 VNĐ/năm

.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/năm

.name.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ/năm